Občianske združenie Spiša – Sme iní, nie horší – v spolupráci s Domovom sociálnych služieb vytvára podmienky pre začlenenie prijímateľov sociálnych služieb do sociálneho prostredia. Aktivitami v Galérii netradičných umení – remeselnej dielni a predajni vyrobených suvenírov pomáhame búrať bariéry medzi majoritnou spoločnosťou a zdravotne a mentálne postihnutými.

Zakúpením výrobkov z remeselnej dielne sa zapájate do procesu odstraňovania bariér sociálnej a pracovnej izolácie, zvyšujete kvalitu života zdravotne a mentálne postihnutých a v neposlednom rade im pomáhate sa začleniť do spoločnosti. Ďakujeme!