Keď umenie zmaže bariéry

Vernisáž, ktorá stiera bariéry – aj tak by sa dalo nazvať podujatie, ktoré sa uskutočnilo 3. septembra tohto roku v Galérii netradičných umení na Letnej ulici. Hostia tu mohli spoznať tvorbu Vaška Výstupa, Laca Seleckého, Bohuslava Dostala a Emiliána Cvengroša.

Posledný z uvedených patrí medzi známych neprofesionálnych výtvarníkov Spiša a možnosť vystavovať v priestoroch vedľa Turistického informačného centra si pochvaľuje: „Bol som prekvapený, aké priestory tu sú. Svoju prvú výstavu som mal v roku sedemdesiatpäť v Prahe. Zažil som veľmi veľa výstav a som rád, že môžem byť tu. Neprofesionálni umelci by mohli dostať viac priestoru na svoju prezentáciu,“ hovorí Emilián Cvengroš. Málokto by si všimol, že medzi vystavujúcimi sú aj klienti
Domova sociálnych služieb v Hodkovciach. „Sme radi, že táto výstava stiera bariéry medzi mentálne postihnutými ľuďmi a ostatnými umelcami. Galéria netradičných umení ponúka priestor všetkým. V budúcnosti by sme chceli galériu rozšíriť o dielňu, kde si môže každý vyskúšať tradičné remeslá,“ dodáva RSDr. Juraj Beňa, ktorý je otcom galérie.

Jeho slová potvrdzuje plán ďalšej výstavy. V októbri čaká minigalériu, ktorej priestory poskytlo Mesto Spišská Nová Ves, výstava keramiky, kde budú prezentovať svoju tvorbu umelci z Hodkoviec a Batizoviec. Diela štyroch, aktuálne vystavujúcich, umelcov môžu záujemcovia vzhliadnuť do 10. októbra tohto roku od 9. do 16. hodiny.

(rep), foto: autor

VÝSTAVA PRÁC HENDIKEPOVANÝCH UMELCOV

Slovenská agentúra na podporu zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky a Remeselná dielňa v Sp. Novej Vsi 20. júna usporiadali vernisáž Národnej prezentácie prác postihnutých umelcov.

Na výstave boli prezentované práce hendikepovaných umelcov Slovenskej republiky. „Naša organizácia sa v plnej miere snaží, aby hendikepovaní umelci získali väčší priestor v rámci umenia. Touto cestou chceme poďakovať Nadácii Jána Korca z Trnavy, ktorá nám pomohla, aby sme mohli prezentovať umenie mentálne postihnutých umelcov a chceme v tomto meste pokračovať ešte dvomi samostatnými výstavami,“ uviedol počas vernisáže predseda Slovenskej agentúry na podporu zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky Arpád Beník. Výstava prebiehala v priestoroch Remeselnej dielne na Letnej ul. 49 (v podchode medzi reštauráciou Nostalgie a TIC) a bola zároveň krstom jej galérie. „Je to dva v jednom, pretože keď tu nie sú výstavy, je to remeselná dielňa, kde chodia klienti z jednotlivých domovov sociálnych služieb a vyrábajú výrobky, ktoré ich posúvajú dopredu.

Pri otvorení týchto priestorov sme plánovali zriadiť aj netradičnú galériu umení, kde chceme ukázať, že aj klienti so zdravotným a iným postihnutím dokážu svet vidieť svojimi očami,“ informoval riaditeľ Domova sociálnych služieb Domovina, n. o., Hodkovce Juraj Beňa. Návštevníci tu mohli obdivovať diela rôzneho druhu, od umeleckej fotografie, cez maľby, kresby či drobné plastiky a darčekové predmety. Ukážkou prác sa po prvýkrát prezentovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Svoje diela tu však mali vystavené aj klienti domovov  sociálnych služieb DOMKA z Košíc, Náš dom zo Sp. Novej Vsi a Domovina z Hodkoviec. Keďže výstava bola predajná, kúpou týchto prác mohol každý záujemca podporiť hendikepovaných umelcov.

Eda, foto: autorka

NOVÁ REMESELNÁ DIELŇA

Vo štvrtok 26. septembra bola slávnostne otvorená nová remeselná dielňa. Nachádza sa v objekte na Letnej ulici, kde je už zriadená predajňa výrobkov zdravotne a mentálne postihnutých ľudí.

Priestor, v ktorom sa remeselná dielňa nachádza, sa skladá z dvoch častí. „V prvej časti – v galérii netradičných umení, budeme vystavovať výrobky našich klientov, ale i ľudových remeselníkov a týmto spôsobom sa pokúsime stierať bariéry.

V druhej časti bude klasická remeselná dielňa,“ vysvetlil riaditeľ n. o. Domovina Hodkovce Juraj Beňa. Pásku na remeselnej dielni slávnostne prestrihli primátor mesta Ján Volný a jeho zástupkyňa Lea Grečková. Počas otvorenia si návštevníci mohli pozrieť aj ukážky práce klientov viacerých zariadení.

Galéria netradičných umení ponúka priestor všetkým. V budúcnosti by sme chceli galériu rozšíriť o dielňu, kde si môže každý vyskúšať tradičné remeslá,“ dodáva RSDr. Juraj Beňa, ktorý je otcom galérie.

Otvorenie tejto remeselnej dielne predstavuje 2. etapu projektu remeselného dvora, pričom 3. etapa by mala byť dokončená v budúcom roku. Zámerom je poskytnúť priestory aj klientom domovov sociálnych služieb v Spišskej Novej Vsi a okolí.

Eda, foto: autorka

Ľuďom z domovov pribudla tvorivá dielňa

Novovešťanom v centre mesta pribudla tvorivá dielňa spojená s predajom remeselných výrobkov. Ich autormi sú hendikepovaní ľudia z rôznych domovov sociálnych služieb.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Agentúra pre rozvoj Spiša, Združenie sociálneho turizmu a nezisková organizácia Domovina zriadili na námestí v Spišskej Novej Vsi tvorivú dielňu pre klientov s mentálnym zdravotným postihnutím.

V jej priestoroch prezentujú svoje práce domovy sociálnych služieb (DSS) zo Žehry – Hodkoviec, Spišského Podhradia, Spišského Štvrtku a Sp. Novej Vsi.

Vďaka príspevkom sponzorov DSS skladové priestory  prenajaté od magistrátu zrenovovali. Zariadenie vnútri pochádza z popadaných 200–ročných stromov z areálu v Hodkovciach. Tunajší klienti z nich vyrobili stoly, stoličky a regály.

„Naším cieľom je pripomenúť spoločnosti, že medzi nami žijú aj takíto ľudia. Sú iní, ale nie horší. Je to prvá lastovička, pretože takéto dielne doteraz sídlili len v samotných domoch sociálnych služieb. V tejto dielni predstavujeme naše remeslá, dokonca výrobky pred očami návštevníkov vytvárame. Zhotovené suveníry sú na predaj. Takýmto spôsobom si chceme zarobiť na ďalšie aktivity,“ priblížil riaditeľ Domoviny Juraj Beňa.

Čítajte viac TU

KERAMIKA – JEJ PREMENY

Výstavu prác klientov domovov sociálnych služieb v spišskom regióne pod názvom Keramika – jej premeny otvorili 11. novembra v Galérii netradičných umení za účasti primátora mesta Jána Volného a poslancov mestského zastupiteľstva.

Predajňa výrobkov mentálne postihnutých a Galéria netradičných umení je známa spišskonovoveskej verejnosti ako miesto, kde sa za symbolickú cenu dajú kúpiť milé drobnosti dekoračného i úžitkového umenia. „Jedným zo šiestich vystavovateľov je aj Spojená internátna škola v Levoči, ktorá sa okrem iného venuje výrobe dekoračnej keramiky, akou sú vázy, misky či reliéf. Táto metóda je súčasťou vyučovacieho procesu, ktorou učitelia pomáhajú žiakom rozvíjať motoriku a pretaviť myšlienku do výrobku aj napriek minimálnemu až žiadnemu zraku,“ uviedla vo svojom úvodnom príhovore na vernisáži výstavy pracovníčka Galérie netradičných umení Veronika Vencelová. Ďalšími vystavovateľmi sú učni z Centra sociálnych služieb v Batizovciach, ktorí ručným spracovaním hliny a jej následným glazovaním a maľovaním dosahujú krásnu tvarovosť a využiteľnosť svojich výrobkov.

Výrobky z regiónu Spiš
Klientov z Domoviny v Žehre Hodkovciach ich ergoterapeuti učia nielen pracovať so sa motným materiálom, ale aj prichádzať samostatne na nové možnosti. „Chceme s úsmevom konkurovať rôznym tovarom a suvenírom z Číny, ktorými je slovenský trh zaplavený a sú možno päťkrát drahšie ako naše výrobky. Naším cieľom je ukázať, že naše výrobky sú zo Slovenska a že sú vyrobené našimi klientmi s mentálnym postihnutím. Určite nemáme záujem na výrobkoch zarábať, iba chceme získať nejaké peniaze späť na zakúpenie materiálov. Tiež chceme výrobky postupne zamerať na tematiku regiónu Spiš, aby turisti vedeli, že si kupujú výrobky zo Spiša,“ objasnil Juraj Beňa, riaditeľ DSS Domovina n.o. Žehra Hodkovce.

Výstava do Vianoc
Integračné zariadenie v Hertníku patrí medzi významných keramikárov. Na tejto výstave ich výrobky ukazujú, že sa vo svojej dielni venujú práci s ručným tvarovaním, odtláčaním, odlievaním a konečným glazovaním. Charakteristická je pre nich aj maľba miniature na keramických a dekoračných predmetoch. S krásnymi misami, dekoračnými predmetmi a obrázkami sa prezentujú na výstave tiež klienti Domu Charitas Sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi. V neposlednom rade tu vystavuje aj Mária Géczyová z „Ateliéru Mária“, ktorá sa svojimi suvenírmi z pálenej hliny snaží nadväzovať na typické slovenské ľudové motívy. Výstava je predajná a potrvá do Vianoc, čo ponúka pre Novovešťanov príležitosť nielen kúpiť krásne darčeky pre svojich blízkych za dve – tri eurá, ale získať aj dobrý pocit, že ste aj vy súčasťou búrania bariér medzi majoritnou spoločnosťou a mentálne postihnutými. Na tejto výstave sa môžete presvedčiť, že sú síce „iní”, ale rozhodne nie horší …

Text a foto: Katarína Česlová
Čítajte viac: nasenovinky.sk/