Občianske združenie Spiša - Sme iní, nie horší ( OZS ) - ťažisko svojej činnosti zameriava na:

 • ponuku vyrobených suvenírov
  v Domovoch sociálnych služieb klientmi
  s mentálnym postihnutím DSS Spišský Štvrtok, DSS Spišské Podhradie,
  CSS Batizovce, Náš dom Spišská Nová Ves, Domovina, n. o. Žehra – Hodkovce, klientmi KOR – GYM Hertník, žiakmi Spojenej internátnej školy v Levoči, chovancami Reedukačného ústavu
  v Spišskom Hrhove,
 • organizovanie výstav prác prijímateľov sociálnych služieb a ľudových umelcov rôzneho žánru.V júni 2014 sa uskutočnila výstava prác zdravotne znevýhodnených umelcov Slovenska „ Národná prezentácia „.V septembri 2014 to bola výstava
  z tvorby amatérskeho maliara
  Ernesta Cvengroša, klientov s mentálnym postihnutím zo Žehry – Hodkoviec, Ladislava Seleckého, Václava Výstupa
  a obyvateľa Domova dôchodcov
  v Spišskej Novej Vsi Bohuslava Dostála.November 2014 patril akcii „Keramika
  a jej premeny“, na ktorej boli prezentované výrobky Domovov sociálnych služieb Žehra – Hodkovce,
  KOR – GYM Hertník, CSS Batizovce a aj výrobky žiakov Spojenej internátnej školy v Levoči, Spišskej katolíckej charity. Súčasťou výstavy boli aj ukážky tvorby keramického ateliéru Dr. Geczyovej.

V remeselnej dielni počas roka 2014 vyrábali suveníry prijímatelia sociálnych služieb z Nášho domu v Spišskej Novej Vsi, Batizoviec, Hodkoviec, Spišského Štvrtka, Spišského Podhradia.